Veřejná zakázka: Velké Pavlovice – revitalizace toku a nivy Trkmanky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 13454
Systémové číslo: P19V00001496
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 09.12.2019
Nabídku podat do: 24.01.2020 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Velké Pavlovice – revitalizace toku a nivy Trkmanky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Dílem se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména ve vybudování přírodě blízkého protipovodňového opatření, který bude zvyšovat retenční schopnost krajiny, ekologickou stabilitu území a vytvoření přírodní plochy v nivě se zapojením revitalizovaného vodního toku.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 25 628 322 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy