Veřejná zakázka: Geodetické práce 2012/I

Informace o veřejné zakázce

předchozí profil zadavatele Zadávací řízení bylo zahájeno na jiném Profilu:
Předchozí systémové číslo VZ: P12V00000556
Id předchozího profilu ve VVZ: 60052260

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 1346
Systémové číslo: P14V00001346
Evidenční číslo zadavatele: spis. zn. 4VZ39040/2011-130752
Počátek běhu lhůt: 01.08.2012
Nabídku podat do: 16.08.2012 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Geodetické práce 2012/I
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění je vytýčení pozemků v k.ú. Sudislav nad Orlicí, Javorník u Vysokého Mýta, Rýdrovice, Sopotnice, Dolní Sloupnice, Česká Třebová, Zářecká Lhota, Helvíkovice, Králíky, Bystřec, Sudslava, Luková a Horní Lipka dle zákresů v přílohách č.1-21, které jsou přílohou výzvy v elektronické podobě (č. 13 neobsazeno, příloha č. 21 je víceméně pro představu rozmístění pozemků, pro vytýčení bude předána v kvalitnější podobě). Dále pak vyhotovení dokumentace o vytyčení hranice pozemku (§ 87 vyhlášky č. 26/2007 Sb.) a vypracování geometrického plánu pro vytýčení v k.ú. Javorník u Vysokého Mýta (ostatní k.ú. jsou bez GP).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Pozemkový úřad Ústí nad Orlicí
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
viz přiložená dokumentace

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky