Veřejná zakázka: Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava – přírodě blízká opatření v povodí Vláry část I. II., IV. - Pžedběžná tržní konzultace

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 13481
Systémové číslo: P19V00001523
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.11.2019
Nabídku podat do: 12.12.2019 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava – přírodě blízká opatření v povodí Vláry část I. II., IV. - Pžedběžná tržní konzultace
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je vypracování projektové dokumentace pro vydání společného povolení (společné územní rozhodnutí a stavební povolení, dokumentace stavby jednostupňová DSJ) a dokumentace pro provádění stavby (DPS) pro akci „Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava – přírodě blízká opatření v povodí Vláry“, včetně souvisejících inženýrských činností.

Jedná se zejména o provedení a zpracování projektové dokumentace k žádosti o vydání společného povolení a projektové dokumentace pro výběr zhotovitele a provádění stavby na stavbu „Vlára, Vodní dílo Vlachovice, projektová příprava – přírodě blízká opatření v povodí Vláry“ (dále jen „stavba“) v rozsahu podle relevantních právních předpisů, zejména podle vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů, v souladu se studií „Vlára, VD Vlachovice – předprojektová příprava, studie přírodě blízkých opatření v povodí Vláry“, Aquatis, a.s. Brno, 08/2018, v souladu Zadáním projektové přípravy PBO zpracovaným Povodí Moravy, s.p., v červnu 2019 a v souladu s obecně závaznými právními předpisy, závaznými i doporučenými českými technickými normami (ČSN, ČSN EN, ČSN ISO, ČSN EN ISO, atd.) a standardy.

Předmětem zakázky je dále výkon autorského dozoru („AD“) při provádění stavby dle zpracované projektové dokumentace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 14 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy