Veřejná zakázka: Nitrátová směrnice – monitoring a evaluace akčního programu na období 2020 – 2021

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 13498
Systémové číslo: P19V00001540
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-002340
Datum zahájení: 20.01.2020
Nabídku podat do: 25.02.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Nitrátová směrnice – monitoring a evaluace akčního programu na období 2020 – 2021
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění této veřejné zakázky je zajištění činností souvisejících se správnou implementací směrnice Rady 91/676/EHS z 12. prosince 1991 k ochraně vod před znečištěním dusičnany ze zemědělských zdrojů (dále jen „směrnice“) a zajištění šetření v zemědělské praxi pro potřeby monitoringu směrnice, vč. vyhodnocení získaných výsledků.
Předmět veřejné zakázky a veškeré obchodní, platební a technické podmínky jsou vymezeny v závazném textu návrhu smlouvy obsaženém v Příloze č. 2 této zadávací dokumentace. Plnění veřejné zakázky bude probíhat v letech 2020 – 2021 a bude zahájeno bezprostředně po uzavření smlouvy na veřejnou zakázku mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem. Místem plnění veřejné zakázky je Česká republika.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 22 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Odbor environmentálních podpor PRV
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy