Veřejná zakázka: Protipovodňová ochrana obce Plav – DSP, DPS, vč. IG+HG průzkumu a IČ AD stavby

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 13509
Systémové číslo: P19V00001551
Datum zahájení: 09.12.2019
Nabídku podat do: 24.01.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Protipovodňová ochrana obce Plav – DSP, DPS, vč. IG+HG průzkumu a IČ AD stavby
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
1. Předmětem plnění veřejné zakázky je:
a) zpracování projektové dokumentace pro vydání stavebního povolení (dále jen „DSP“),
b) zpracování projektové dokumentace pro provádění stavby (dále jen „DPS“),
c) doplňující inženýrskogeologický a hydrogeologický průzkum (dále jen „IG a HG průzkum“),
d) geodetické zaměření pro DSP,
e) inženýrská činnost pro stavební povolení (dále jen „IČ pro SP“),
f) výkon autorského dozoru (dále jen „AD“).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky