Veřejná zakázka: Mlynařice, Benátecká Vrutice - Milovice, oprava koryta, ř. km 10,000-14,030

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 13588
Systémové číslo: P20V00000038
Evidenční číslo zadavatele: 119170001
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 16.01.2020
Nabídku podat do: 06.02.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mlynařice, Benátecká Vrutice - Milovice, oprava koryta, ř. km 10,000-14,030
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky „Mlynařice, Benátecká Vrutice - Milovice, oprava koryta, ř. km 10,000-14,030“ je oprava koryta vodního toku Mlynařice v úseku ř. km 10,000 – 14,030 v katastru obce Milovice. V rámci realizace opravy bude odstraněn nános z vodního toku v celkové výši 18 035 m3. Sediment bude převezen na mezideponii za účelem jeho odvodnění a následně bude zlikvidován v souladu se zákonem o odpadech. V rámci realizace stavby bude zřízena též provizorní příjezdová komunikace a bude realizováno kácení dřevin z koryta vodního toku a potřebného manipulačního pruhu v rozsahu cca 550 ks. Z důvodu možného výskytu munice je požadován pyrotechnický dohled na prováděné práce.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 16 730 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy