Veřejná zakázka: Dokumentace EIA - „Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická nádrž a ptačí oblasti Střední nádrž VD NM a vodohospodářské funkce soustavy Střední a Dolní nádrže Nové Mlýny dle § 6 zák. č. 100/2001 Sb."

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 13861
Systémové číslo: P20V00000311
Datum zahájení: 23.03.2020
Nabídku podat do: 03.04.2020 09:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dokumentace EIA - „Opatření ke zlepšení podmínek předmětu ochrany přírodní rezervace Věstonická nádrž a ptačí oblasti Střední nádrž VD NM a vodohospodářské funkce soustavy Střední a Dolní nádrže Nové Mlýny dle § 6 zák. č. 100/2001 Sb."
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky se rozumí zpracování:
• dokumentace dle § 8, resp. přílohy č. 4 k zákonu č. 100/2001 Sb.
• posouzení záměru dle § 45i zák. č. 114/1992 Sb. a vyhlášky č. 142/2018 Sb.
• hodnocení vlivu závažného zásahu na zájmy ochrany přírody a krajiny dle § 67 zák. č. 114/1992 Sb. stanoví vyhláška č. 142/2018 Sb.

Vše v rozsahu v rozsahu dopovídajícím složitosti záměru v souladu s právními předpisy, závavaznými i doporučenými metodikami a noormami a zejména se závěry zjišťovacího řízení ze dne 12. 2. 2020 (kód záměru MZP490).

Součástí předmětu plnění je taktéž zajištění dalších činností souvisejících s projednáním záměru s dotčenými subjekty a procesem EIA, zejména příprava podkladů, prezentace a účast na veřejném projednání.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 800 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy