Veřejná zakázka: Oprava Bobřího potoka Verneřice - PD DSJ - I. etapa

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 14097
Systémové číslo: P20V00000545
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 14.05.2020
Nabídku podat do: 08.06.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava Bobřího potoka Verneřice - PD DSJ - I. etapa
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zpracování projektové dokumentace pro vydání společného územního a stavebního povolení v podrobnostech projektové dokumentace pro provádění stavby (DSJ) včetně geodetického zaměření, dokladové části, soupisu prací a vyhodnocení potřeby zajištění koordinátora BOZP v přípravě a realizaci stavby.

Části veřejné zakázky:
I.část - Opevnění Bobřího potoka Verneřice u garáží, ř.km 24,143 - 24,529 - PD DSJ
II.část - Opevnění Bobřího potoka Verneřice, ř.km 22,991 - 23,474 - PD DSJ

Účastník je oprávněn podat nabídku do obou částí zakázky nebo pouze do jedné části zakázky. Každá část zakázky bude hodnocena samostatně. Na každou část zakázky bude uzavřena samostatná smlouva o dílo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 3 331 784 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy