Veřejná zakázka: Velké Pavlovice – revitalizace toku a nivy Trkmanky

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 14349
Systémové číslo: P20V00000797
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.07.2020
Nabídku podat do: 20.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Velké Pavlovice – revitalizace toku a nivy Trkmanky
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Dílem se rozumí zhotovení stavby spočívající zejména ve vybudování přírodě blízkého protipovodňového opatření, který bude zvyšovat retenční schopnost krajiny, ekologickou stabilitu území a vytvoření přírodní plochy v nivě se zapojením revitalizovaného vodního toku.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 25 628 322 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy