Veřejná zakázka: „VN Točenka, Babice u Kelče, rekonstrukce"

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 14352
Systémové číslo: P20V00000800
Datum zahájení: 22.07.2020
Nabídku podat do: 04.08.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „VN Točenka, Babice u Kelče, rekonstrukce"
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem se rozumí zhotovení stavby spočívající v provedení přeložek vodovodního řadu, středotlakého plynovodního řadu a vedení veřejného osvětlení z prostoru hráze VN Točenka v Babicích u Kelče do prostoru cca 50 m pod hráz vodní nádrže. Dále bude zřízen sjezd do nádrže a bude provedena oprava spodní výpusti a hráze. Nedílnou součástí prací je také zajištění všech nezbytných zkoušek a opatření nutných pro řádné a bezvadné dokončení díla.
Specifikace a rozsah požadovaného plnění díla je dán projektovou dokumentací stavby „VN Točenka, Babice u Kelče - rekonstrukce“ vypracovanou firmou AGPOL s.r.o. v květnu 2019, (dále jen „projektová dokumentace“) a společným povolením vydaným dne 13. 1. 2020 Odborem životního prostředí Městského úřadu ve Valašském Meziříčí pod č. j. MěUVM150557/2019 (dále jen „společné povolení“).
Dílo je členěno na část SO 02.4 přeložka vedení VO, kterou financuje Město Kelč a zbývající části SO 01 rekonstrukce hráze VN Točenka, SO 03 sjezd do zátopy nádrže, SO 02.2 přeložka vodovodu a SO 02.3 přeložka plynovodního řadu, které financuje Povodí Moravy, s.p. Celkové ostatní a vedlejší náklady budou rovnoměrně rozděleny k jednotlivým částem díla v poměru části díla a celkové ceny díla.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 942 965 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy