Veřejná zakázka: Klabava, ř.km 23,820 – 23,875, Kamenný Újezd, oprava opěrné zdi

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 14375
Systémové číslo: P20V00000823
Datum zahájení: 22.07.2020
Nabídku podat do: 05.08.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Klabava, ř.km 23,820 – 23,875, Kamenný Újezd, oprava opěrné zdi
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava stávající stavby opěrné zdi na levém břehu Klabavy v ř.km 23,820-23,875. Je navržena oprava podemleté základové konstrukce zdi zřízením betonové ostruhy zapuštěné do dna koryta Klabavy s ochrannou kamennou přizdívkou. Stávající parapetní deska bude nahrazena novou betonovou konstrukcí včetně výměny oplocení. Opraven bude rovněž povrch kamenné zdi (spárování).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 950 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky