Veřejná zakázka: Bystřice, ř. km 0,077-0,312 (Kozlíky) - rekonstrukce opevnění

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 14381
Systémové číslo: P20V00000829
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.07.2020
Nabídku podat do: 11.08.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Bystřice, ř. km 0,077-0,312 (Kozlíky) - rekonstrukce opevnění
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Projekt řeší úpravu koryta, návrhy technického řešení jsou uvažovány tak, aby vytvořené konstrukce plnily funkci stabilizační a zajistili bezpečné užívání s minimálními nároky na jejich údržbu. Dalším aspektem návrhu je vhodné začlenění stavebních objektů do stávající lokality s přihlédnutím k prostorovým možnostem intravilánu a zachování nebo zlepšení stávající kapacity toku. Projekt je rozdělen do 7 stavebních objektů:
SO 01 Oprava/rekonstrukce dna - kamenná dlažba
SO 02 Oprava/rekonstrukce nábřežní zdi – opěrná zeď z lomového kamene
SO 03 Rekonstrukce nábřežní zdi – kamenná rovnanina
SO 04 Rekonstrukce nábřežní zdi – kamenná rovnanina
SO 05 Oprava nábřežní zdi – opěrná zeď z lomového kamene
SO 06 Oprava nábřežní zdi – opěrná zeď z lomového kamene
SO 07 Kácení dřevin

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 15 043 845 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy