Veřejná zakázka: Rekonstrukce Bystřice v Teplicích (předběžná tržní konzultace)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 14415
Systémové číslo: P20V00000863
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-027253
Datum zahájení: 03.08.2020
Předběžný zájem vyjádřit do: 17.08.2020 23:59

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce Bystřice v Teplicích (předběžná tržní konzultace)
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
JEDNÁ SE O PŘEDBĚŽNOU TRŽNÍ KONZULTACI, NIKOLIV O ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ. VÝŠE UVEDENOU LHŮTOU PRO VYJÁDŘENÍ PŘEDBĚŽNÉHO ZÁJMU SE ROZUMÍ LHŮTA, PO KTEROU LZE VYPLNIT DÁLE SPECIFIKOVANÝ DOTAZNÍK.

Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce stávajícího nevyhovujícího profilu potoka Bystřice ve městě Teplice do bezpečného a provozuschopného stavu a s tím spojené přidružené rekonstrukce povrchu a veřejného osvětlení.

Zadavatel se rozhodl provést předběžnou tržní konzultaci ve smyslu § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů za účelem přípravy vhodných zadávacích podmínek předmětné veřejné zakázky.

Předběžné tržní konzultace se může účastnit neomezený okruh dodavatelů prostřednictvím vyplnění dotazníku na následující adrese:

https://forms.gle/mndPEWdNCx827Exx9

Dotazník lze vyplnit nejpozději do 17. 8. 2020.

Zadavatel si vyhrazuje možnost změny lhůty pro vyplnění dotazníku. Zadavatel si dále vyhrazuje možnost konání dalšího kola předběžné tržní konzultace, a to zejména s dodavateli, kteří dotazník vyplnili.

Podklady k předběžné tržní konzultaci (projektová dokumentace pro provádění stavby a soupis prací s výkazem výměr) jsou dostupné níže v záložce "Veřejné dokumenty". Dne 5. 8. 2020 byl v reakci na připomínku jednoho z dodavatelů uveřejněn též souhrn znění otázek dotazníku sloužící jako podklad pro účast na předběžné tržní konzultaci.

Níže uvedená předpokládaná hodnota veřejné zakázky se může změnit.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - jiný
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 156 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Teplice

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Předběžné tržní konzultace se může účastnit neomezený okruh dodavatelů prostřednictvím vyplnění dotazníku na následující adrese:

https://forms.gle/mndPEWdNCx827Exx9

Dotazník lze vyplnit nejpozději do 17. 8. 2020.

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy