Veřejná zakázka: „Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení při zvýšení neškodného odtoku z VD Nechranice a návrh ochranných protipovodňových opatření v území pod vodním dílem“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 14432
Systémové číslo: P20V00000880
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2020-027884
Datum zahájení: 06.08.2020
Nabídku podat do: 01.09.2020 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Zpracování podkladů pro stanovení záplavových území a map povodňového ohrožení při zvýšení neškodného odtoku z VD Nechranice a návrh ochranných protipovodňových opatření v území pod vodním dílem“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Studie proveditelnosti posoudí rozliv vody v území pod vodním dílem Nechranice (v délce 103,44 km vodního toku) a navrhne a posoudí technická opatření v předmětném úseku, která umožní zvýšení neškodného odtoku z vodního díla Nechranice. Těmito opatřeními může dojít ke snížení četnosti rozlivu vody při povodních oproti současnému stavu. Vzhledem ke stávající kapacitě koryta Ohře přibližně odpovídající průtokům Q1 a Q2, a to i v zastavěných územích, je snížení četnosti a parametrů rozlivu vody při povodních žádoucí. Zároveň mohou tato opatření zvýšit ochranný efekt vodního díla Nechranice, což je hlavním cílem studie. Studie proveditelnosti prověří přínos tohoto záměru a zajistí podklady potřebné pro projektovou přípravu takového záměru.

Opatření navržená studií proveditelnosti budou zahrnovat zejména realizaci lokálních ochranných hrází a obdobných opatření v místech, kde dochází k rozlivu vody při průtoku navrženém studií jako nový neškodný odtok z vodního díla Nechranice. Lokalizace ani rozsah takových opatření zatím nejsou známy, budou výstupem studie proveditelnosti.

Řešení bude komplexní tak, aby návrhem opatření nedošlo ke zvýšení škod v jiných místech záplavového území.

Podrobnější rozsah prací je uveden v příloze č. 1 návrhu smlouvy o dílo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 166 770 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy