Veřejná zakázka: Labe, Libotenice, revitalizace za koncentrační hrází

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 14497
Systémové číslo: P20V00000945
Evidenční číslo zadavatele: 259160002
Datum zahájení: 31.08.2020
Nabídku podat do: 15.09.2020 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Labe, Libotenice, revitalizace za koncentrační hrází
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Realizace akce spočívající v revitalizaci tůně nacházející se na levém břehu řeky Labe ve zdrži zdymadla České Kopisty, ve vytvoření mokřadních ploch a tůní a v obnově břehových porostů a porostů za koncentrační hrází. Stavba je členěna na 3 stavební objekty: SO 01 Tůň v jižní části, SO 02 Propojení tůně s Labem a SO 03 Mokřadní plocha v jižní části.
SO 01 Tůň v jižní části prezentuje realizaci tůně s navrženou hloubkou vody cca 1,2 m a plochou 282 m2.
SO 02 Propojení tůně s Labem prezentuje propojení stávající vodní plochy s tokem Labe formou pojízdného brodu realizovaného odkopávkou zeminy a opevněním kamennou rovnaninou.
SO 03 Mokřadní plocha v jižní části prezentuje stržení části břehu do pozvolného sklonu v rozmezí 1:8 až 1:10, čímž dojde ke vzniku litorálního pásma o ploše cca 1480 m2.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 359 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy