Veřejná zakázka: Okluky, H. Němčí, ř.km 27,886 - 28,065, úprava koryta

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 14898
Systémové číslo: P20V00001346
Datum zahájení: 16.12.2020
Nabídku podat do: 04.01.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Okluky, H. Němčí, ř.km 27,886 - 28,065, úprava koryta
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stavba se nachází v intravilánu obce Horní Němčí v neupraveném korytě toku Okluky pod hrází požární nádrže. Délka zájmového úseku koryta toku je cca 195m.

Účelem prací je úprava koryta toku Okluky v ř.km 27,870-28,065, jeho stabilizace v zastavěném území a neškodné převedení povrchové vody korytem. V rámci stavby dojde k odstranění stromových (14 ks) a keřových porostů (450m2) včetně kořenů (rizikové kácení). Před zahájením výkopových prací se provede v linii stávajícího zděného oplocení (km 27,9166-27,9386) stabilizace profilu injektáží cementovou směsí. Injektáž se provede za účelem stabilizace stěny výkopové jámy. Samotné stavební řešení úpravy dna a svahů koryta bude provedeno dvěma způsoby - stabilizace koryta opevněním svahů rovnaninou z lomového kamene a stabilizace koryta opěrnou stěnou. A dále dojde k odtěžení zeminy z vývaru pod nádrží. Přebytečná zemina ze stavby bude odvezena na skládku.

Stavba není členěna na objekty.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 663 192 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy