Veřejná zakázka: Předběžná tržní konzultace - Dodávka kompaktních regálů do pobočky Čáslav II

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 15035
Systémové číslo: P21V00000103
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 03.02.2021
Nabídku podat do: 16.02.2021 18:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Předběžná tržní konzultace - Dodávka kompaktních regálů do pobočky Čáslav II
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Vážení,
zadavatel Národní zemědělské muzeum s.p.o., se sídlem Kostelní 1300/44, 170 00 Praha 7, IČO: 750 757 41 (dále jen „zadavatel“) v současné době připravuje zadávací podmínky pro zadání nadlimitní veřejné zakázky na dodávky s názvem „Dodávka kompaktních regálů do pobočky Čáslav II“, jejímž předmětem plnění bude dodávka a instalace kompaktních posuvných a stacionárních prachotěsných regálových systémů pro účely uskladnění muzejních sbírek a publikací (dále jen „veřejná zakázka“). Regály budou umístěny v nově vybudovaném depozitáři v pobočce NZM Čáslav Podrobný popis zadavatelem požadovaných regálů je uveden v příloze č. 1 této výzvy.
S ohledem na skutečnost, že má zadavatel zájem na tom, aby zadávací podmínky a následně dodaný předmět plnění veřejné zakázky co nejvíce odpovídaly představám a potřebám zadavatele, současně aby bylo řešení předmětu plnění veřejné zakázky pro zadavatele co nejekonomičtější, a dále, aby byly zadávací podmínky nastaveny v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“), rozhodl se zadavatel využít institutu předběžné tržní konzultace v souladu se zněním § 33 ZZVZ.
Pro vyloučení případných pochybností zadavatel uvádí, že tato výzvy se vztahuje výlučně k předběžné tržní konzultaci ve smyslu § 33 ZZVZ, tj. nejedná se o výzvu k vyjádření předběžného zájmu ve smyslu § 58 odst. 2 a 5 ZZVZ, rovněž se nejedná o výzvu k podání nabídky do zadávacího řízení.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
 • IČO: 75075741
 • Poštovní adresa:
  Kostelní 1300/44
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513154

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Kostelní 1300/44
17000 Praha 7

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy