Veřejná zakázka: Termální cykler pro real-time PCR

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 15070
Systémové číslo: P21V00000138
Datum zahájení: 10.02.2021
Nabídku podat do: 23.02.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Termální cykler pro real-time PCR
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky se rozumí dodávka dodávka zařízení „Real-time PCR termocyklér“. Jedná se o termocyklér určený k provádění a sledování polymerázové řetězové reakce (PCR) v reálném čase. Oproti klasické verzi termocykléru je tento přístroj vybaven optickým zařízením pro snímání intenzity fluorescenčního záření ze sond, které se váží specificky nebo nespecificky na amplifikovanou DNA.

Projekt „Udržitelná produkce zdravých ryb v různých akvakulturních systémech – PROFISH, číslo projektu CZ.02.1.01/0.0/0.0/16_019/0000869“ je kofinancován ze zdrojů Evropské unie z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělání.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 579 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Výzkumný ústav veterinárního lékařství, v. v. i.
 • IČO: 00027162
 • Poštovní adresa:
  Hudcova 296/70
  62100 Brno

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy