Veřejná zakázka: MVE Rudolfov I, rekonstrukce VN rozvodů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 15245
Systémové číslo: P21V00000313
Evidenční číslo zadavatele: 239150007
Datum zahájení: 29.03.2021
Nabídku podat do: 19.04.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MVE Rudolfov I, rekonstrukce VN rozvodů
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Realizace akce spočívající v úpravě elektrické rozvodny MVE Rudolfov I vyvolané změnou napětí distribuční soustavy ČEZ Distribuce z 10kV na 22kV v dané lokalitě. Protože není znám přesný termín přepojení distribuční soustavy z napětí 10kV na napětí 22kV (zajišťuje společnost ČEZ Distribuce, a.s., předpoklad 3. čtvrtletí 2021), úpravy na MVE Rudolfov I proběhnou ve dvou etapách.
V I. etapě bude nahrazena stávající rozvodna 10kV novou rozvodnou 22kV, která bude osazena přístroji pro provizorní provoz rozvodny na napětí 10kV. MVE Rudolfov I se bude až do začátku II. etapy provozovat se stávajícím transformátorem (10/5,5kV) na napětí distribuční soustavy 10kV.
V II. etapě bude nová rozvodna 22kV přezbrojena na napětí 22kV a stávající transformátor (10/5,5kV) bude vyměněn za transformátor nový (22/5,5kV).

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 4 347 893 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy