Veřejná zakázka: Studie proveditelnosti realizace přírodě blízkých a technických opatření na zemědělské půdě v povodí VN Švihov na Želivce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 15248
Systémové číslo: P21V00000316
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 29.03.2021
Nabídku podat do: 22.04.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Studie proveditelnosti realizace přírodě blízkých a technických opatření na zemědělské půdě v povodí VN Švihov na Želivce
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení Studie proveditelnosti přírodě blízkých a technických opatření na zemědělské půdě v povodí VN Švihov na Želivce. V rámci Studie proveditelnosti bude provedena aktualizace majetkoprávních poměrů dle katastru nemovitostí, aktualizace údajů o hospodařících subjektech v registru LPIS, zajištění předběžných souhlasů vlastníků pozemků a subjektů hospodařících na dotčených pozemcích s realizací opatření, vyhodnocení realizovatelnosti jednotlivých opatření, definice rozsahu projektové dokumentace jednotlivých opatření, prověření způsobu povolování opatření dle zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, uvedení odhadu ceny realizace opatření včetně projektové dokumentace dle současných platných předpisů, prověření možností financování a návrh financování opatření z dotačních zdrojů po 1. 7. 2021.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 2 700 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy