Veřejná zakázka: Analýza dopadu cílů Zelené dohody pro Evropu na sektor akvakultury v ČR

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 15254
Systémové číslo: P21V00000322
Datum zahájení: 06.04.2021
Nabídku podat do: 26.04.2021 13:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Analýza dopadu cílů Zelené dohody pro Evropu na sektor akvakultury v ČR
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění zakázky je provedení nezbytných rešerší, studií a analýz, které umožní posoudit dopad Zelené dohody pro Evropu a na ni navazujících strategií (Strategie EU v oblasti biologické rozmanitosti do roku 2030 na sektor akvakultury a Strategie „od zemědělce ke spotřebiteli“ pro spravedlivé, zdravé a ekologické potravinové systémy) na sektor akvakultury v ČR. Předmět zakázky je rozdělen na dvě části, z nichž první obsahuje literární rešerše na téma uhlíkové stopy akvakultury v ČR a nadměrného množství živin v akvakultuře a zároveň navrhne vhodné metodiky pro budoucí sběr dat a vyhodnocování uhlíkové stopy akvakultury v ČR a množství živin v akvakultuře. Předmětem druhé části zakázky bude provedení analýzy mimoprodukčních funkcí sladkovodní akvakultury, posouzení možnosti rozšíření ekologické akvakultury v ČR a analýzy používání antimikrobik v systémech akvakultur v ČR.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 707 500 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Odbor Řídící orgán OP Rybářství
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Ostatní zprávy k zakázce

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy