Veřejná zakázka: Mrlina, Vestec, stabilizace ochranné hráze, ř. km 10,950 - 11,280

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Vyhodnoceno
Hodnocení je ukončeno, probíhá výběr dodavatele a uzavření smlouvy.
DBID: 15298
Systémové číslo: P21V00000366
Evidenční číslo zadavatele: 219160002
Datum zahájení: 09.04.2021
Nabídku podat do: 26.04.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Mrlina, Vestec, stabilizace ochranné hráze, ř. km 10,950 - 11,280
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Stabilizace ochranné hráze vodního toku Mrlina v úseku ř. km 10,950 - 11,280 v katastru obce Vestec nad Mrlinou.
V rámci realizace akce budou provedeny terénní úpravy na vzdušním líci levobřežní ochranné hráze řeky Mrliny v blízkosti obce Vestec. Cílem je především zajištění stability vzdušního svahu ochranné hráze při současném odstranění stávajících pařezů po topolech včetně sanace vzniklých děr a prodloužení průsakové dráhy v podloží stávající hráze. Dále dojde k odtěžení nevhodné zeminy a provedení hutněné přitěžovací lavice v délce 330 m.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 5 989 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy