Veřejná zakázka: „Prodloužení PK Kamýk nad Vltavou – DSP, IČ, průzkumné práce, fyzikální a matematický model“

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 15429
Systémové číslo: P21V00000497
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 26.04.2021
Nabídku podat do: 01.06.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Prodloužení PK Kamýk nad Vltavou – DSP, IČ, průzkumné práce, fyzikální a matematický model“
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zhotovení projektové dokumentace a související činnosti ke stavbě s názvem „Prodloužení PK Kamýk nad Vltavou – DSP, IČ, průzkumné práce, fyzikální a matematický model“.
Předmět plnění je rozdělen do níže uvedených částí:
Geodetické zaměření
Inženýrskogeologický průzkum
Stavebnětechnický průzkum
Zhotovení zprávy ze stavebnětechnického průzkumu
Fyzikální modelový výzkum plavební komory
Matematický model proudění v prostoru dolní rejdy VD Kamýk
Zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení
Výkon inženýrské činnosti pro účely povolení stavby

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 5 600 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy