Veřejná zakázka: Malé Labe, Horní Lánov, rekonstrukce opevnění, ř. km 11,255 - 11,500

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 15431
Systémové číslo: P21V00000499
Evidenční číslo zadavatele: 219170003
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 30.04.2021
Nabídku podat do: 24.05.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Malé Labe, Horní Lánov, rekonstrukce opevnění, ř. km 11,255 - 11,500
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce pravobřežní zdi v délce 190 m, která bude realizována postupně po úsecích cca 20 m dlouhých. Zeď bude vždy odbourána až k úrovni základu, bude proveden výkop za rubem zdi. Základová spára bude částečně vylámána ve skále (skalní výchozy) a do skalního podloží budou osazeny ocelové kotvy. V tělese budoucí betonové zdi bude osazena kari síť, která bude pevně spojena s kotevní výztuží. Lícová plocha zdi bude vyzděna z dovezeného kamene. Předmětem plnění bude dále stabilizace levobřežní zdi pod mostem v délce 25 m, v rámci které bude v patě zdi obnoven betonový předzáklad. Základová spára bude v hloubce min 0,8 m pode dnem toku.
Bližší specifikace viz projektová dokumentace a smlouva o dílo.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 12 150 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy