Veřejná zakázka: Rekonstrukce prostor serverovny ve 4.NP budovy NZM Praha

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 15838
Systémové číslo: P21V00000905
Evidenční číslo zadavatele: 67 - p - 2021; NZM/2021/1188
Datum zahájení: 11.08.2021
Nabídku podat do: 26.08.2021 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce prostor serverovny ve 4.NP budovy NZM Praha
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) je rekonstrukce prostor serverovny umístěné ve 4.NP budovy NZM, pobočka Praha, na adrese Kostelní 44/1300, Praha 7 – Holešovice. Vlastní prostor serverovny je umístěn na galerii v mezipatře ve 4.NP.
V rámci rekonstrukce prostor bude provedena demontáž dřevěného schodiště žebříkového typu, demontáž kovového madla zábradlí, demontáž stávajících elektrorozvodů slaboproudu i silnoproudu vč. demontáže lišt, demontáž světel, vypínačů a zásuvek a očištění ploch od nesourodých částí omítek.
Dále budou provedeny nové konstrukce, a to nová příčka SDK konstrukce s minerální vatou, dozdění stávajících nik mezi pilíři, doplnění nového ocelového schodiště, doplnění části podlahy v místě schodiště, doplnění nové nášlapné vrstvy v celém prostoru serverovny, nové rozvody elektro, doplnění čidla EPS, doplnění větracích mřížek do příčky a do dveří.
Rekonstrukce prostor serverovny bude probíhat za provozu, je proto dodavatel musí zajistit ochranu serverů umístěných v serverovně (hlavně proti prachu, mechanickému poškození apod.).
Stavba NZM je situovaná na parc. č. 2119, 2120/1 v k. ú. Holešovice – jedná se o památkovou zónu, budova, pozemek v památkové zóně, památkově chráněné území, nemovitá kulturní památka. Rekonstrukce v prostoru stávající chodby a serveru ve 4.NP nevyžaduje stavební povolení ani ohlášení stavby.
Podrobnější popis předmětu veřejné zakázky je uveden v projektové dokumentaci zpracované firmou Ing. arch. Miloslav Vajtr, 155 00 Praha 5 - Třebonice, V Brůdku 77, IČ: 439 41 559, která je v Příloze č. 1 této výzvy.

Kód a název komodity v číselníku NIPEZ:
45420000-7 Stavební zámečnictví a stavební truhlářské práce
45310000-3 Elektroinstalační práce
45430000-0 Pokládka podlahových krytin a obkládání stěn

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 270 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
 • IČO: 75075741
 • Poštovní adresa:
  Kostelní 1300/44
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513154

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy