Veřejná zakázka: Provedení auditu za kalendářní roky 2022, 2023 a 2024 pro Povodí Ohře, státní podnik

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Hodnocení
Probíhá vyhodnocování.
DBID: 16065
Systémové číslo: P21V00001132
Datum zahájení: 06.10.2021
Nabídku podat do: 21.10.2021 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Provedení auditu za kalendářní roky 2022, 2023 a 2024 pro Povodí Ohře, státní podnik
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je ověření – audit – účetní závěrky a Výroční zprávy podniku Povodí Ohře, státní podnik za kalendářní roky 2022, 2023 a 2024 a to ve smyslu zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 93/2009 Sb., o auditorech, ve znění pozdějších předpisů.

Provedení zákonného auditorského ověření účetní závěrky zpracované podle Českých účetních standardů k 31. 12. 2022, 31. 12. 2023 a 31. 12. 2024 a výroční zprávy za rok 2022, 2023 a 2024.

Zpracování zprávy auditora o ověření účetní závěrky a výroční zprávy za roky 2022, 2023 a 2024.
Detailněji viz výzva k podání nabídky.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 600 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Chomutov

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
POH, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy