Veřejná zakázka: Chrudimka, jez Nemošice, rekonstrukce nábřežních zdí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 16476
Systémové číslo: P22V00000101
Evidenční číslo zadavatele: 229180010
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-010255
Datum zahájení: 26.01.2022
Nabídku podat do: 17.02.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Chrudimka, jez Nemošice, rekonstrukce nábřežních zdí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je rekonstrukce nábřežních zdí prezentující kompletní rekonstrukci stávajících nábřežních zdí v nadjezí jezu Nemošice v ř. km 4,173. Konkrétně se jedná o rekonstrukci zdi v délce 25,5 m na pravém břehu a 26,4 m na levém břehu.
Stávající kamenné zdi budou zbourány a nahrazeny zdmi železobetonovými s kamenným obkladem. Práce budou probíhat v zajímkovaném prostoru jezu Nemošice, zajímkování je navrženo štětovou stěnou, veškerý průtok bude odkloněn do náhonu na MVE, přičemž bude zachován minimální zůstatkový průtok. V rámci akce bude zbudován prostor pro provizorní hrazení, který bude následně sloužit pro možnost dočasného zahrazení průtočného profilu.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 9 885 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků