Veřejná zakázka: Sečení trvalých travních porostů 2022-2023 - část 5: ZNOJMO

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 16554
Systémové číslo: P22V00000179
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-008396
Datum zahájení: 01.03.2022
Nabídku podat do: 01.04.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Sečení trvalých travních porostů 2022-2023 - část 5: ZNOJMO
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je v letech 2022 a 2023 zajištění údržby trvalých travních ploch náležejících Povodí Moravy, s.p. Jedná se zejména o strojní a ruční sečení svahových pozemků přiléhajících k vodním tokům, vodním nádržím, ochranné hráze a suché poldry. Posekány budou svahy až po vodní hladinu, místy i dno koryta. Posečená travní hmota bude na určitých lokalitách shrabána a bude zajištěn její odvoz a ekologická likvidace. Travní plochy jsou rozděleny do lokalit, každá lokalita má svou kartu sečení, která obsahuje vymezení plochy, dobu plnění, kontaktní osobu a podrobný popis požadavků na údržbu dané lokality. Karty sečení jsou přílohou dokumentace zadávacího řízení.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 1 350 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Znojmo

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky