Veřejná zakázka: Jez Zvole, oprava jezu a navazujícího opevnění koryta, ř. km 4,500 - 4,624

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 16886
Systémové číslo: P22V00000510
Evidenční číslo zadavatele: 119200007
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 10.05.2022
Nabídku podat do: 31.05.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Jez Zvole, oprava jezu a navazujícího opevnění koryta, ř. km 4,500 - 4,624
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je oprava jezu Zvole spočívající v zajištění stability jezové konstrukce, a to obnovením těsnosti podloží pod stávající konstrukcí jezu a tím zamezení protékání vody a provedení následné celkové opravy.
Z důvodu tekutých štěrkopísků nelze v prostoru stavby provádět jakékoli výkopové práce. Pod horním a dolním prahem jezu bude provedena těsnící stěna tvořená tryskovou injektáží, která zatěsní prostor mezi skalním podložím a základovou spárou obou prahů. Tím dojde k nahrazení nefunkční původní dřevěné štětové stěny a zabránění podtékání vody pod konstrukci jezu.
Dále bude opraveno navazující opevnění jezu, a to poškozená část pravobřežní patky vývaru s přilehlou svahovou dlažbou. Dojde i k opravě protilehlé levobřežní svahové dlažby.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: zjednodušené podlimitní řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 8 880 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy