Veřejná zakázka: Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.- IV.

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 16888
Systémové číslo: P22V00000512
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-018253
Datum zahájení: 10.05.2022
Nabídku podat do: 10.06.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Rekonstrukce VD Velká Bukovina I.- IV.
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla je rekonstrukce čtyř stávajících nádrží (VD Velká Bukovina I. – IV.), které jsou součástí kaskády pěti nádrží. Kaskáda je umístěna na bezejmenném levostranném přítoku říčky Bystré, někdy označovaný jako Kaskádový potok Karlovka. Dolní čtyři nádrže kaskády (VD VB I. – IV.) vznikly v 90. letech. Horní (pátá) nádrž kaskády je v soukromém vlastnictví. Stavební práce budou probíhat v prostoru stávajících nádrží.
Jedná se o průtočné nádrže s čelní homogenní hrází z místních jílovito-prachových hlín. Hráze jsou směrově přímé s relativně pravidelným tvarem příčného profilu a vyrovnanou niveletou koruny. Návodní svah je zpevněn kamenivem. Koruna a vzdušní svah jsou pokryty trvalým travním porostem. Převádění povodňových průtoků a vypouštění nádrží je zajištěno sdruženými objekty (VD II. a VD III.), resp. boční bezpečnostním přelivem a spodní výpustí s betonovým požerákem (VD I.). V současné době jsou všechny nádrže kaskády vypuštěné. Důvodem jsou poruchy související s geotechnickými vlastnostmi zemin hrází a jejich podloží a nevhodný návrh a realizace funkčních objektů, především potrubí spodních výpustí. Detailněji viz ZD, včetně příloh.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 17 767 916 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Děčín

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky