Veřejná zakázka: Poskytování služeb mzdové účtárny

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 16936
Systémové číslo: P22V00000560
Evidenční číslo zadavatele: 23 - c - 2022; NZM/2022/958
Datum zahájení: 23.05.2022
Nabídku podat do: 30.05.2022 11:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Poskytování služeb mzdové účtárny
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Poskytovatel se zavazuje objednateli poskytovat outsourcingové služby spojené s vedením jeho mzdové agendy a to zejména:

- zajištění vedení a aktualizace mzdové evidence, zpracování mezd, náhrad mezd a mimomzdových složek příjmu zaměstnance, evidence nároků a čerpání dovolené,
- zajištění komplexní agendy a plnění povinností vyplývajících z platných předpisů v oblasti daně z příjmu fyzických osob, a to včetně ročního zúčtování daně a podkladů pro vyúčtování daně, a součinnost při kontrolách ze strany finančních úřadů,
- zajištění komplexní agendy v oblasti zdravotního a sociálního pojištění, zastupování při jednáních a kontrolách s příslušnými orgány správy sociálního zabezpečení a se zdravotními pojišťovnami,
- zajištění a plnění povinností vyplývající z požadavků statistického výkaznictví a mzdového výkaznictví pro zřizovatele NZM
- zajištění přístupu zaměstnanců k aktuálnímu výplatnímu lístku na on-line portále, a to nejpozději v den výplaty, tj. 12. kalendářní den měsíce následujícího
Více informací k předmětu veřejné zakázky viz Příloha č.4 - Návrh smlouvy.

NIPEZ:
79211110-0 Vedení mzdového účetnictví
48444000-2 Účetní systémy

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 750 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Národní zemědělské muzeum, s.p.o.
 • IČO: 75075741
 • Poštovní adresa:
  Kostelní 1300/44
  17000 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513154

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky