Veřejná zakázka: Školení řídících pracovníků a vrcholového managementu v rámci projektu „Posílení strategického řízení vědy a výzkumu ve VÚRV, v.v.i.“ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014700)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17182
Systémové číslo: P22V00000806
Datum zahájení: 27.07.2022
Nabídku podat do: 15.08.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Školení řídících pracovníků a vrcholového managementu v rámci projektu „Posílení strategického řízení vědy a výzkumu ve VÚRV, v.v.i.“ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014700)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění školení řídících pracovníků a vrcholového managementu zadavatele. V rámci zakázky budou realizovány dva na sebe navazující kurzy:
- Kurz „Uplatňování řídících dovedností“ – pro 50 osob (skupiny po 10–15 osobách), časový rozsah 24 výukových hodin (ve 4 výukových dnech)
- Kurz „Strategické řízení instituce“ – pro 7 osob, časový rozsah 12 výukových hodin (2 výukové dny)
Kurzy budou realizovány kombinovanou formou a budou ukončeny získáním certifikátu.
Podrobnější specifikace je uvedena ve výzvě k podání nabídek a jejích přílohách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 420 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
 • IČO: 00027006
 • Poštovní adresa:
  Drnovská 507/73
  16100 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 518943

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky