Veřejná zakázka: Loučenský potok (Hrdlovka) - LG

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 17314
Systémové číslo: P22V00000938
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.07.2022
Nabídku podat do: 08.08.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Loučenský potok (Hrdlovka) - LG
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem akce je oprava stávajícího poškozeného betonového stupně. Budou dobetonovány kaverny a zasanován degradovaný beton pomocí kotvené sanační hmoty. Dle umístění prahu limnigrafu bude přespárována kamenná dlažba na přelivné hraně.
Z vývaru bude odtěžen nános a budou odstraněny náletové dřeviny. Opevnění břehů bude v rozsahu vývaru a úseku délky 8 m pod vývarem očištěno. Závěrný práh vývaru bude v poškozených částech opraven (dozděn z kamene na MC25 MX3) a přespárován, zbývající části prahu budou očištěny a spáry budou vyspraveny MC25 MX3.
Pro vzdutí vody a zajištění uklidnění hladiny pro její přesnější měření, bude vybudován nízký přelivný objekt, materiálem bude kámen – kamenořezy. Objekt bude mít podobu tzv. „Jamborova prahu“, tedy zaoblené konstrukce minimalizující nežádoucí vzdutí vody při vyšších průtocích a zamezující zanášení prostoru „zdrže“ splaveninami.
Úsek toku (břehy i dno) od stupně po stabilizační betonový práh bude vyčištěn a bude opraveno stávající opevnění dlažbou, pro zlepšení rovnoměrnosti proudění. Hladina bude měřena tlakovou sondou, umístěnou několik metrů od přelivné hrany (směrem do zátopy). Kabel bude veden v obetonované chráničce zakončené revizní šachtou.
Technologie bude umístěna v „kapličce“ („pomníčku“) – uzamykatelném objektu, chráněném proti vandalismu a vniknutí neoprávněných osob. Veškerá technologie bude dle požadavku investora automatická a bez nutnosti budování elektrické přípojky.
K přístupu k profilu limnigrafu bude na pravém břehu zbudováno schodiště. To bude mít podobu kamenných stupňů uložených do betonového lože, zapuštěných pod líc okolního opevnění. Na levém břehu (naproti chráničce) bude osazena konstrukce pro vodočetnou lať, která bude lícovat s opevněním břehu.
Napájecí solární panel a GSM anténa budou umístěny na ocelovém stožáru. Tento bude zbudován vedle schodiště na pravém břehu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 397 625 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Most

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky