Veřejná zakázka: Oprava stroje Menzi Muck A61 mobil

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zrušeno (v archivu)
Zakázka/soutěž byla zrušena.
DBID: 17324
Systémové číslo: P22V00000948
Evidenční číslo zadavatele: 1490
Datum zahájení: 15.09.2022
Nabídku podat do: 27.09.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Oprava stroje Menzi Muck A61 mobil
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
1.1. Předmětem plnění veřejné zakázky je generální oprava stroje Menzi Muck A61 mobil, rok výroby 2010, 9 200 motohodin.
1.2. Předmět plnění zahrnuje:
• Oprava vůlí uložení spodní části stroje – chassi
Kompletní demontáž chassi, odpojení a zaslepení přívodů hydraulického systému, prohlídka a zavaření všech objevených prasklin na demontovaných částí stroje, kompletní převrtání všech děr uložení čepů a pístnic na horizontální vyvrtávačce, výroba a zavaření ocelových vložek pro osazení pouzder, osazení novými pouzdry a čepy, montáž jednotlivých dílů na stroj, zapojení hydraulického systému a odzkoušení stroje.
• Oprava vůlí uložení střední části a ramen stroje
Kompletní demontáž, odpojení hydraulického systému, prohlídka všech demontovaných částí, vybroušení a zavaření prasklin – popřípadě navaření výztuh, kompletní převrtání všech děr čepových uložení na horizontální vyvrtávačce, navaření ocelových vložek pro pouzdra, osazení novými pouzdry a čepy, montáž zpět, zapojení hydr. systému a odzkoušení stroje.
• Oprava hydraulického systému
Demontáž a výměna porušených nebo poškozených hydraulických hadic, závitových šroubení, hydraulických rychlospojek, oprava – přetěsnění hydraulických válců, výměna podřených nebo poškozených pístních tyčí, popřípadě výměna cca 3 ks hydraulických válců za nové, přefiltrování nebo výměna náplně hydraulického oleje, výměna hydraulických filtrů, kompletní montáž hydrauliky zpět a seřízení hydraulických tlaků, odzkoušení stroje.
• Povrchová úprava a nástřik stroje
1.3. Předmět plnění NEZAHRNUJE
• Vyčištění a oprava interiéru kabiny
• Generální oprava motoru

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Odry, státní podnik
 • IČO: 70890021
 • Poštovní adresa:
  Varenská 3101/49
  702 00 Ostrava
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512186

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Povodí Odry, státní podnik
Horymírova 3853
738 01 Frýdek-Místek

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Seznam účastníků