Veřejná zakázka: Blšanka – probírka BP, Kryry

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 17335
Systémové číslo: P22V00000959
Datum zahájení: 15.09.2022
Nabídku podat do: 03.10.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Blšanka – probírka BP, Kryry
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V rámci akce budou pokáceny stromy a vyřezány keře na obou březích Blšanky v ř.km 27,260 – 27,700 v k.ú. Kryry. Jedná se převážně o přestárlé porosty nepůvodních druhů topolů v množství 66 ks, u kterých hrozí vzhledem k jejich věku a stavu vysoké riziko opadu kosterních větví. Dále budou pokáceny vrby v množství 56 ks a olše v počtu 9 ks. Veškerý břehový porost se nachází na p.p.č. 4889 v k.ú. Kryry, se kterým má právo hospodařit Povodí Ohře, státní podnik. Celkem bude pokáceno 131 ks stromů a vyřezáno 430 m2 křovin (převážně šípek, bez černý, vrba). Po dokončení těžebních prací bude celý úsek toku vyčištěn od bodových ucpávek. Přebytečná DH bude seštěpkována nebo spálena. V případě pálení DH bude dodržena příslušná legislativa. V případě štepkování bude hmota odvezena, nebo rozhrnuta za břehovou hranou na pozemky POH, s.p. do max výše 7 cm.

Zadavatel požaduje odkoupení vytěžené dřevní hmoty budoucím zhotovitelem z určených ploch v množství 342 plm. Odkupní cenu za vytěženou dřevní hmotu stanoví zhotovitel ve výkazu výměr v Kč/plm bez DPH.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 500 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky