Veřejná zakázka: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly II., III. a IV. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik, v letech 2023-2024

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17342
Systémové číslo: P22V00000966
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2022-037200
Datum zahájení: 16.09.2022
Nabídku podat do: 19.10.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly II., III. a IV. kategorie ve správě Povodí Ohře, státní podnik, v letech 2023-2024
 • Druh veřejné zakázky: Služby
 • Zakázka je dělena na části (v rámci jednoho zadávacího řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je provádění technickobezpečnostního dohledu (dále jen TBD) nad vodními díly II., III., a IV. kategorie (dále jen VD) ve správě Povodí Ohře v letech 2023 až 2024.
Technickobezpečnostní dohled je definován v § 61 a § 62 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, v platném znění a dále je rozveden a upřesněn ve vyhlášce č. 471/2001 Sb., o technickobezpečnostním dohledu nad vodními díly, v platném znění.
Požadavky na dodavatele vycházejí z „Metodického pokynu k postupu a podmínkám udělování pověření Ministerstva zemědělství pro provádění technickobezpečnostního dohledu nad vodními díly č. j. 67207/2012-MZE-15100:
Právnická osoba musí mít pověření dle příslušné metodiky pro požadovanou kategorii VD.
Předmět plnění veřejné zakázky je podrobně specifikován ve výzvě k podání nabídek a zadávací dokumentaci (dále jen „zadávací dokumentace“), a zněním smluv dle jednotlivých kategorií vodních děl na veřejnou zakázku (dále jen „smlouva“), které tvoří přílohy č. 1 této zadávací dokumentace.

Veřejná zakázka je rozdělená na části:
I. část - Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly II. kategorie
II. část - Technickobezpečnostní dohled nad vodními díly III. a IV. kategorie

Tato dokumentace je společná pro všechny části veřejné zakázky.

Dodavatel je oprávněn podat nabídku na kteroukoliv část veřejné zakázky, nebo na obě části veřejné zakázky.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 000 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj
 • Ústecký kraj
 • Liberecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy