Veřejná zakázka: MVN Nové Stanovice - funkční objekt

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 17346
Systémové číslo: P22V00000970
Datum zahájení: 16.09.2022
Nabídku podat do: 03.10.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: MVN Nové Stanovice - funkční objekt
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je navýšení ochrany území pod předmětnou malou vodní nádrží Nové Stanovice, které bude docíleno zkapacitněním stávajícího výpustního objektu. Stávající objekty (požerák, potrubí a výústní objekt) budou odstraněny a nahrazeny sdruženým výpustním objektem s bezpečnostním přelivem a vývarem na vzdušné straně hráze. Sdružený objekt bude opatřen kompozitovou lávkou se zábradlím. Z důvodu rekonstrukce výpustního objektu bude nádrž Nové Stanovice vypuštěna a je navrženo provést zároveň odtěžení sedimentu v objemu 263,25 m3 z prostoru nádrže o rozloze cca 616 m2 .

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 3 678 369 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy