Veřejná zakázka: „OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín – Přípeř“– projektová dokumentace (DSP/DPS)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17389
Systémové číslo: P22V00001013
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 13.07.2022
Nabídku podat do: 03.08.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „OPŠ 07/2021 Ostružník - Děčín – Přípeř“– projektová dokumentace (DSP/DPS)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování PD na opravu na vodním toku Ostružník v Děčíně XVI - Přípeř. Jedná se o opravu původních konstrukcí (kamenné nábřežní zdi, kam. dlažba dna a zakrytý klenbový profil).
Stavba je rozdělena na 5 úseků v celkové délce cca 205 m.
V navrhovaných úsecích se jedná vesměs o rozebrání dosluhujícího starého zdiva a vystavění zdiva nového včetně základu. Součástí stavby bude úprava dna kamennou dlažbou.
V rámci stavby předpokládáme odstranění přístupů k nemovitostem a jejich následné navrácení v nezbytně nutném rozsahu.
Součástí PD bude posouzení ovlivnění odtokových poměrů navrženými opatřeními.
Objednatel upozorňuje na nutnost projednání technického návrhu s CHKO Labské pískovce a ztížený přístup ke korytu.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky