Veřejná zakázka: Opevnění Bobřího potoka Verneřice od MŠ k mostu, ř.km 23,753 - 24,126 - PD (DUSP/DPS)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17441
Systémové číslo: P22V00001065
Datum zahájení: 18.10.2022
Nabídku podat do: 02.11.2022 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Opevnění Bobřího potoka Verneřice od MŠ k mostu, ř.km 23,753 - 24,126 - PD (DUSP/DPS)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem zakázky je zpracování PD na úpravu koryta Bobřího potoka od MŠ k mostu, ř.km 23,753 – 24,126.
Současný stav většiny objektů v zájmovém úseku je havarijní. Opěrné zdi jsou vyboulené, popraskané, s podemletými základy, místy jsou části zdí vypadané. V ř.km 23,983 – 24,105 je původní zdivo na sucho zcela zřícené a z jeho zbytků byl vybudován provizorní kamenný zához.
Projektant navrhne vhodné technické řešení, zbytky starého zdiva a provizorních záhozů budou odstraněny a nahrazeny kamennou rovnaninou, případně novými zdmi v původních parametrech. Stávající přístupy a výusti budou zachovány. Zeď u stávající lávky bude opravena. V celé trase bude dle potřeby provedena demontáž a opětovná montáž plotů. V PB úseku ř. km 23,753 – 23,870 bude nutno rozebrat zděný plot MŠ a nahradit jej novým plotem z drátěného pletiva.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky