Veřejná zakázka: VT Jáchymovský potok - oprava zakrytého profilu – dokončovací práce

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17446
Systémové číslo: P22V00001070
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 19.10.2022
Nabídku podat do: 21.11.2022 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VT Jáchymovský potok - oprava zakrytého profilu – dokončovací práce
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky jsou dokončovací práce na akci VT Jáchymovský potok - oprava zakrytého profilu v intravilánu města Jáchymov. Délka opravovaného úseku cca 2,5 km.
Bude provedena oprava a výměna železobetonového zakrytí, oprava trámového stropu, doplnění kamenné dlažby ve dně a doplnění chybějícího zdiva ve stěnách.
Celý úsek oprav je členěn na stavební objekty dle typu stropní konstrukce. V jižní části stavby je zastropení provedeno trámovým stropem. Konstrukce trámového stropu je různá v celém úseku. Trámový strop je tvořen dvěma způsoby. Pro zastropení jsou použity betonové prefabrikáty, nebo monolitický strop. V úseku oprav je na čtyřech místech profil Jáchymovského potoka otevřený. V otevřených profilech budou očištěny nábřežní zdi tlakovou vodou a budou odstraněny náplavy ze dna.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení bez uveřejnění
  Důvod použití jednacího řízení:
  Předmětná veřejná zakázka na stavební práce je zadávána v jednacím řízení bez uveřejnění podle § 63 odst. 5) zákona č. 134/2016 Sb.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 10 319 262 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Karlovarský kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky