Veřejná zakázka: VD Platěnice, oprava zdí v podjezí

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 17508
Systémové číslo: P22V00001132
Evidenční číslo zadavatele: 122200037
Datum zahájení: 10.11.2022
Nabídku podat do: 02.12.2022 08:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: VD Platěnice, oprava zdí v podjezí
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem VZ je oprava stávajícího opevnění na levém břehu koryta v úseku od břehového pilíře jezu po závěrný práh vývaru. Součástí opravy je rozebrání stávající opěrné zídky v patě svahu, u které dochází k degradaci betonu, a rozebrání navazujícího porušeného svahového opevnění z dlažby. Následně bude toto opevnění znovu zřízeno v původních parametrech, včetně schodiště jako přístupu do koryta. Zídka bude z betonu s obkladem z lomového kamene s betonovým parapetem. Svah bude opevněn kamennou dlažbou uloženou do betonového lože.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 631 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Pardubický kraj
 • Pardubice

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy