Veřejná zakázka: Malý labský náhon, Plotiště nad Labem, probírka břehového porostu, ř. km 8,450 – 10,036

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 17548
Systémové číslo: P22V00001172
Evidenční číslo zadavatele: 711220133
Datum zahájení: 24.11.2022
Nabídku podat do: 12.12.2022 08:30

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Malý labský náhon, Plotiště nad Labem, probírka břehového porostu, ř. km 8,450 – 10,036
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
V rámci probírky bude pokáceno 5 ks stromů a 13 ks náletových dřevin. Na jednom stromě bude proveden sesazovací řez. Břehový porost je situován v těsné blízkosti vodního toku Malý labský náhon na pozemcích p. č. 1570/2 v k. ú. Plácky a p. č. 1570/1, p. č. 2007 v k. ú. Plotiště nad Labem. Dřevní hmota bude uložena v areálu ZVÚ v Hradci Králové p. p. č. 599/1 v k. ú. Kukleny.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 130 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Labe, státní podnik
 • IČO: 70890005
 • Poštovní adresa:
  Hradec Králové - Slezské Předměstí
  Víta Nejedlého 951/8, PSČ 50003
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 519508

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Hodnocení nabídek

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy