Veřejná zakázka: GPS monitorovací systém vozidel

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Prokazování kvalifikace
Dodavatelé mohou podávat žádosti o účast, prokazují splnění kvalifikace.
DBID: 17577
Systémové číslo: P22V00001201
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Evidenční číslo ve VVZ: Z2023-002512
Datum zahájení: 13.01.2023
Žádost o účast podat do: 06.02.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: GPS monitorovací systém vozidel
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je zajištění provozu monitorovacího systému v podobě softwarové aplikace pomocí GPS jednotek na dodavatelem pronajatých GPS jednotkách pro sledování osobních a nákladních vozidel a zemědělské techniky

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: jednací řízení s uveřejněním zahájené oznámením
  Důvod použití jednacího řízení:
  Cílem jednacího řízení s uveřejněním je najít řešení způsobilé splnit potřeby zadavatele a závazně vymezit předmět plnění veřejné zakázky pro účely podání nabídky tak, aby byly nabídky porovnatelné.
 • Režim veřejné zakázky: podlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 4 000 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Vltavy, státní podnik
 • IČO: 70889953
 • Poštovní adresa:
  Holečkova 3178/8, Smíchov, 150 00 Praha 5
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 513531

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy