Veřejná zakázka: Posílení odborných komunikačních dovedností v angličtině III v rámci projektu „Posílení strategického řízení vědy a výzkumu ve VÚRV, v.v.i.“ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014700)

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 17583
Systémové číslo: P22V00001207
Datum zahájení: 12.01.2023
Nabídku podat do: 26.01.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Posílení odborných komunikačních dovedností v angličtině III v rámci projektu „Posílení strategického řízení vědy a výzkumu ve VÚRV, v.v.i.“ (CZ.02.2.69/0.0/0.0/18_054/0014700)
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem veřejné zakázky je zajištění výuky anglického jazyka pro 60 pracovníků zadavatele. Výuka bude realizována formou skupinových lekcí (pro 6–8 osob) na jazykové úrovni středně a více pokročilí. Časový rozsah kurzu je max. 24 vyučovacích hodin (po 60 minutách) v intenzitě 2 vyučovací hodiny týdně. Výuka bude probíhat prezenčně v sídle zadavatele s možností online formy. Kurz bude ukončen získáním certifikátu.
Podrobnější specifikace je uvedena ve výzvě k podání nabídek a jejích přílohách.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR bez uveřejnění výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 217 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Praha

Zadavatel

 • Úřední název: Výzkumný ústav rostlinné výroby, v. v. i.
 • IČO: 00027006
 • Poštovní adresa:
  Drnovská 507/73
  16100 Praha
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 518943

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky