Veřejná zakázka: Osobní ochranné pracovní prostředky, 2023-2025

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadávání
Probíhá zadávací řízení
DBID: 17941
Systémové číslo: P23V00000287
Datum zahájení: 23.05.2023

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Osobní ochranné pracovní prostředky, 2023-2025
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka je dělena na části (jako samostatná zadávací řízení)

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osobních ochranných pracovních prostředků, které budou sloužit zaměstnancům zadavatele k plnění jim svěřeným úkolům. Na základě rámcové smlouvy na 3 roky bude vybraný dodavatel zajišťovat dle dílčích objednávek zadavatele a v závislosti na jeho potřebách průběžné dodávky ochranných pracovních prostředků včetně provedení dodatečných úprav zboží nad rámec specifikace.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: převážně užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 13 640 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Části veřejné zakázky

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Formuláře

URL odkazy