Veřejná zakázka: A: OOPP běžné

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Prokazování kvalifikace
Dodavatelé mohou podávat žádosti o účast, prokazují splnění kvalifikace.
DBID: 17942
Systémové číslo: P23V00000288
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Jedná se o část veřejné zakázky: Osobní ochranné pracovní prostředky, 2023-2025
Datum zahájení: 23.05.2023
Žádost o účast podat do: 23.06.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: A: OOPP běžné
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky
 • Zakázka na rámcovou dohodu.

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je dodávka osobních ochranných pracovních prostředků, které budou sloužit zaměstnancům zadavatele k plnění jim svěřeným úkolům.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: užší řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 11 040 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Moravy, s.p.
 • IČO: 70890013
 • Poštovní adresa:
  Dřevařská 11,
  602 00
  Brno
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 512633

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy