Veřejná zakázka: Dodávka, provoz a rozvoj aplikace Evidence ovocných sadů

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Příjem nabídek
Dodavatelé mohou podávat nabídky (dle druhu zadávacího řízení všichni, nebo pouze vyzvaní).
DBID: 17973
Systémové číslo: P23V00000319
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 18.05.2023
Nabídku podat do: 23.06.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Dodávka, provoz a rozvoj aplikace Evidence ovocných sadů
 • Druh veřejné zakázky: Dodávky

Stručný popis předmětu:
Předmětem plnění veřejné zakázky je vývoj a dodání aplikace Evidence ovocných sadů včetně zajištění služeb provozu a rozvoje. Vývoj a dodání aplikace bude rozdělen do následujících fází:
- Fáze 1 – Zahájení projektu
- Fáze 2 – Zpracování technické analýzy řešení
- Fáze 3 – Vytvoření a dílčí ověření parametrů řešení
- Fáze 4 – Import prvotních dat a iniciální nastavení
- Fáze 5 - Integrace s průřezovými provozními službami
- Fáze 6 – Ověření parametrů řešení
- Fáze 7 – Pilotní provoz.
Zajištění služeb provozu a rozvoje aplikace Evidence ovocných sadů bude obsahovat:
- Služby s fixním plněním
o SF1 Služby řádného provozu
o SF2 Korektivní služby podpory
o SF3 Preventivní služby podpory
o SF4 Uživatelská podpora
- Služby s výkonovým plněním na základě objednaných služeb
o SO1 Rozvojové služby
o SO2 Odborné služby
o SO3 Řízené ukončení rozvoje

Smlouva na plnění veřejné zakázky bude uzavřena na dobu určitou v souladu s textem návrhu smlouvy obsaženém v Příloze č. 1 zadávací dokumentace, přičemž plnění bude zahájeno bezprostředně nabytí účinnosti smlouvy mezi zadavatelem a vybraným dodavatelem.

Místem plnění veřejné zakázky je Česká republika.

Druh zadávacího řízení, předpokládaná hodnota

 • Druh řízení: otevřené řízení
 • Režim veřejné zakázky: nadlimitní
 • Předpokládaná hodnota: 23 100 000 Kč bez DPH

Zadavatel

 • Úřední název: Česká republika - Ministerstvo zemědělství
 • IČO: 00020478
 • Poštovní adresa:
  Těšnov 65/17, 110 00 Praha 1 - Nové Město
 • Název odboru: Odbor informačních a komunikačních technologií
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 403209

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK (https://zakazky.eagri.cz)

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy