Veřejná zakázka: „Jez Kadaň, horní - rekonstrukce “ - studie proveditelnosti

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno
Zakázka byla zadána.
DBID: 18196
Systémové číslo: P23V00000542
Datum zahájení: 15.05.2023
Nabídku podat do: 01.06.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: „Jez Kadaň, horní - rekonstrukce “ - studie proveditelnosti
 • Druh veřejné zakázky: Služby

Stručný popis předmětu:
Předmětem díla bude zajištění studie proveditelnosti návrhu revitalizace (kompletní či částečné zrušení) jezu na řece Ohři v Kadani (GPS souřadnice: 50.3746397N, 13.2659725E – mapy.cz) včetně posouzení navrhovaných variant na ovlivnění dotčeného území.
Bude nutné řešit i úsek Ohře ovlivněný vzdutím a úsek pod stávajícím jezem a ověřit tak, že (částečným) odstraněním jezu nedojde k negativnímu ovlivnění území.
Stávající jez je obloukový s proudnicovou přelivnou hranou s vývarem. Stavební délka jezu je cca 123 m s rozdílem spodní a horní hladiny cca 0,8 m. Jezové těleso je kamenné s dřevěnou trámovou konstrukcí. Současná stavba je pravděpodobně z roku cca 1910. Původní projektová dokumentace vodního díla se nezachovala.

Studie proveditelnosti bude řešit:
• posouzení ovlivnění území v rozsahu: Jez Kadaň, dolní - VD Kadaň,
• odtokové poměry (změna proudění, snížení hladiny, povodňové ohrožení, budoucí podoba řeky, rozsah břehů, přístup k vodě),
• zanášení koryta, sedimenty, čištění,
• vliv na životní prostředí (vodní prostředí, břehové porosty),
• vliv na okolí (krajinářsko-architektonické posouzení, sladění s nábřežím, revitalizace příbřežní zóny),
• rozsah stavební činnosti, zatížení území stavební činností,
• časovou náročnost (příprava, stavba, zapojení nového stavu do okolí),
• vizualizaci budoucího stavu a její prezentaci, příklady z praxe,
• finanční náročnost

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: VZMR s uveřejněním výzvy
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 1 950 000 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Zadávací dokumentace

Vysvětlení, doplnění, změny zadávací dokumentace

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky