Veřejná zakázka: Olešnička v k.ú. Huntířov

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 18442
Systémové číslo: P23V00000786
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 12.06.2023
Nabídku podat do: 27.06.2023 10:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: Olešnička v k.ú. Huntířov
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
Předmětem této veřejné zakázky je stabilizace vodního toku Olešničky v k.ú. Huntířov. Jedná se o vodní tok bystřinného charakteru, který pramení na západním kraji obce Huntířov v nadmořské výšce 406 m n.m. Je dlouhý cca 8 km a plocha povodí je 9,5 km². Tok se orientuje převážně severovýchodním směrem a je levostranným přítokem říčky Kamenice. Pozemky koryta Olešničky jsou v majetku České republiky, ve správě Povodí Ohře, s.p.
Stavba je navržena v intravilánu obce Huntířov přímo na korytě vodního toku. Základním účelem rekonstrukce opevnění koryta vodního toku Olešnička je zajištění stability břehů a dna a zabránit projevům eroze a ochrana příbřežních pozemků v exponovaných úsecích, resp. v úsecích se zbytky porušených historických opevnění opěrnými zdmi. Stávající opevnění břehů je vlivem stáří a působení prostředí poškozené a v některých úsecích došlo k jeho destrukci a jsou tak ohroženy pozemky na březích vodního toku.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: 2 600 637 Kč bez DPH

Místo plnění

 • Ústecký kraj

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky