Veřejná zakázka: PD Cheb - betonové zpevněné plochy

Informace o veřejné zakázce

fáze zadávacího řízení Zadáno (v archivu)
Zakázka byla zadána.
DBID: 18481
Systémové číslo: P23V00000824
Dle zákona: č. 134/2016 Sb.
Datum zahájení: 22.06.2023
Nabídku podat do: 11.07.2023 09:00

Název, druh veřejné zakázky a popis předmětu

 • Název: PD Cheb - betonové zpevněné plochy
 • Druh veřejné zakázky: Stavební práce

Stručný popis předmětu:
SO 01 – Komunikace a zpevněné plochy
Předmětem díla je oprava betonové části zpevněné plochy v areálu PD Cheb. Jedná se o plochy využívané jako přístupové chodníky a komunikace. Celková výměra ploch je cca 730 m2. Stávající betonová vrstva bude odstraněna, doplněna mechanicky zpevněným kamenivem, na které budou položeny dvě asfaltové vrstvy. Výškové řešení zpevněných ploch zůstane neměnné. Stávající obrubníky budou vytrhány a nahrazeny novými. Stávající svody srážkové vody ze střech a přilehlých ploch budou napojeny do podélného svodného žlabu. Podél administrativní budovy je navržena betonová přídlažba šířky 0,20 m.

SO 02 – Vodohospodářské objekty
Předmětem díla je komplexní návrh na odvedení dešťových a splaškových vod
v areálu. V rámci stavby se provedou přípojky splaškové a dešťové kanalizace.
Detailněji viz výzva včetně příloh.

Postup zadání, předpokládaná hodnota

 • Postup: uveřejnění na profilu - zakázka malého rozsahu
 • Režim veřejné zakázky: VZ malého rozsahu
 • Předpokládaná hodnota: neuvedena

Místo plnění

 • Cheb

Zadavatel

 • Úřední název: Povodí Ohře, státní podnik
 • IČO: 70889988
 • Poštovní adresa:
  Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 • Id profilu zadavatele ve VVZ: 514443

Adresa kontaktního místa

Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

Kontakt

Položky předmětu

Veřejné dokumenty

Formuláře

URL odkazy

Plnění smlouvy na základě veřejné zakázky